Antal fall av covid-19, Sverige

LINKÖPING
  lin24.se  


Datum: 21 Mar 2023

Antal fall av covid-19, Sverige
Fall av covid-19 i Sverige 21 Mars 2020, totalt har 1 746 personer rapporterats smittade med covid-19 i Sverige, enlig folkhälsomyndigheten.

 
Östergötland126277
Totalt1 74617100
Östergötland126277
Totalt1 74617100
Östergötland126277
Totalt1 74617100


Datum: 2020-03-21 23:24:16
( NYHETER )ANSLAGSTAVLAN